Web Interstitial Ad Example

理財個案:股票組合大重組

08-02-2024
Changing 2023 to 2024 with sand timer on desk. Resolving, schedule, aim, drive, restart, timer and celebration ideas.

網友來信:

“老師你好,我過往的投資都是蝕錢多,賺錢的股價好多時係賺得果少少,但蝕就蝕得勁,見到啲股價跌又唔捨得放,而家成手都係蝕錢股,以下組合要你幫手睇下,真係唔知點處理,大多數都係蝕錢的2160、3623、6993、1591、1789、1951、1351、1432、1475、0788、0815、1024、0189、0286、0757”

龔成老師分析:

你過往投資大多數虧損,主要是由於你有錯誤的投資觀念,所以要先同你處理一些核心觀念,否則你日後也只會輸錢多。

首先你要明白一個概念,我們持有一隻股票與否,關鍵位是企業質素、前景,不要被買入價影響。因為買股票就是買企業。買入價,你的賺蝕,只是一個心理因素,該企業長遠的發展,才是值得持有與否的重點。

如果企業有質素,但股價短期下跌,就不用擔心,當然,我們要分析當前的平貴水平,以配合投資策略。

如果企業無質素,但你現時蝕錢中,繼續持有只會令你財富繼續貶值,因此要賣出。

如果企業質素轉差,就有可能要減持,因為這股佔你組合的比例,未必值得太多。

你表示「賺錢的股價好多時係賺得少少」「見到股價跌又唔捨得放」,這是好多散戶都出現的情況,記住,你不能只以「股價賺蝕」去決定去留,優質股應該長線持有,但你賺少少就賣,令到你手上完全無優質股。相反,你見到股價跌就唔會賣,如果該企業是劣質企業,長遠只會令你虧損更多。到最後,你手上無優質股卻留下一堆劣質股,你當然會輸多贏少。

你持有的股票中,中國金融發展(3623)、汛和集團(1519)、陽光能源(0757)質素不好,建議你首先賣出。

輝煌明天(1351)、中國聖牧(1432)、中國白銀集團(0815)質素一般般,都要考慮賣出,或起碼減持。

康醫療(1789)、錦欣生殖(1951)、心通醫療(2160)、東岳集團(0189)、快手(1024)、愛帝宮(0286)都有質素,但股價上落大,風險高,這類股票不是不可以投資,但必需控制注碼,不能大注。

藍月亮集團(6993)增長力減少咗,中國鐵塔(0788)都有這情況,這兩股本身都有質素,但都有增長力減少的情況,因此都不建議持有太多。日清食品(1475)可持有,有質素。

我建議你按部就班,先調整好現有組合,再用分注或月供模式去儲優質股,相信會較好。如果你風險承受能力不高,就投資一些平穩增長股。

另外,我比較擔心你本身的投資知識,以及有較多投資概念,所以比起爭取回報,你應該先投資一些,風險較低的股票,建立一個較優質的投資組合先,之後先慢慢增加風險度。你可以建立一個收息股的組合,例如港燈(2638)、深高速(0548)、香港電訊(6823)、工行(1398)、恆生(0011)、置富(0778)、陽光(0435)、高息基金(3110)都可以。

長遠可以考慮加入美股,以平衡投資組合,例如Vanguard S&P 500 ETF(VOO)就是追蹤美股的ETF,追蹤指數是標普500指數,當中都是全球有實力的公司,有長線投資價值。

由於美股波動,不建議一次過大手買入,最好的方法慢慢分注,或以類似月供模式進行,長線持有,這是一個最好的投資策略。