Web Interstitial Ad Example

理財個案:家人離開,如何善用現有資產

17-04-2024
zen-stones-balanced-beach-sunrise-light-meditation-relaxation-ai-generative (1)-min

網友來信:

“老師,本人4X歲剛喪偶,女兒只有一歲,希望可以幫我善用老公留下的積蓄帶大女兒。

我月入5萬5,這刻擁有現金700萬,40年樓港島東區400呎單位欠銀行$390萬,按揭25年,由於方便父母支援,出租$16500,搬去將軍澳$21000。

股票投資約$40萬,大部份坐艇如中人壽,本身加按了$200萬,原本是想再置一個三房,但現時單親買多一個物業能力有限,只能換樓。

$100萬收5-6%高息基金。前路茫茫,請賜教幫助。”

龔成老師分析:

可能你這刻有點無助,但你不用太擔心,因為你的情況沒有想像中差,幸好你現時有一定的資產,只要好好善用,絕對你可以幫到你現時的情況,最重要是收拾心情,重新面對生活!

小朋友長遠的開支很大,你一定要小心運用手上的資產,建議你不要進取,應該以中低風險的資產類別作為大方向,當中以低風險為主。

你家庭支出大(供樓,養小孩,生活費等),因此建議保留足夠現金,為1年生活開支,這筆現金是基本數,不會作投資。

有關加按,若果你加按買入新的物業,不但令你的資產較集中於物業類,若之後加息,你可能增加供樓的成本。因此,再買入物業,又或加按,都未必適合你的情況,如果你之前已加按$200萬,就建議你存於按揭高息戶,暫時不宜動用。更不建議你買多一個物業。

有關於你想換樓的部分,除非你有逼切性,否則不用心急,先處理好其他事情。因為一買一賣的成本都不少,加上又要重新造按揭,又有機會用左你現有部分現金,因此,暫時不建議這樣做,你現時放租現有物業,再租另一物業,是較理性的做法。

至於$100萬的收息基金,你要留意翻,到底個利率是否保證,以及風險度,如果是低風險,就可以持有。

中國人壽(2628)並不是無質素,不過增長力唔強。同埋企業的賺錢能力不及過往年代。相信這股未必會大跌,但要佢大升都不易,長線持有價值都算有,但暫時唔好對股價有太大期望,你持有不是可以,但組合比例不要太多,如果你貨多,建議你減持。

另外,你要審視翻而家你屋企收支狀況。如果你收入可以應付,你就可以用「平穏增長股」 + 「收息股」作組合,去創造一個增值方向。

若果你現時入不敷支,建議你將部份資金,都投入收息資產,不求增值,只求現金流及低風險。雖然佢地增長力較弱,但股息收入可以支援你日常生活,去減輕你壓力。

收息股例如港燈(2638)、深高速(0548)、香港電訊(6823)、工行(1398)、恆生(0011)、置富(0778)、陽光(0435)。收息基金(3110),都可以。

另外,你亦可以同時考慮以下工具,作完整的財富配置。

投資債券,你可以選擇A評級的債券,年期較長都可以,但利息卻不高。你可以到銀行問問。投資年金,你可以睇睇,這是適合你的產品,零風險,可以有穩定回報。

你亦可投資銀行低風險類的產品,你可自行到銀行了解下,總之是「低風險,持續現金流」的。

另外,一定要持有部分現金,除了可做定期外,現金亦可以為你的後盾,以備不時之選。同時,若投資市場大跌,你可以在這時買到更多的收息股,股息率會進一步上升。

如果將$500萬,投資一些收息工具,只要平均得到6%的利息回報,一年都有$30萬,即是每月$25000,對你現時的情況都有一定的幫助。希望上述意見能幫助到你,加油!