Web Interstitial Ad Example

理財個案:炒股輸錢求翻身

20-06-2024
Businessman thumb up with correct sign and golden five stars for

網友來信:

“龔成老師你好,小弟現時27歲,每月可儲2萬5左右。

過去一直都有儲蓄習慣,但因早年不懂真正投資方法,過去五年炒股/炒牛熊,輸左好多錢!現時存款大約只有60萬。

另外,持有當年高位買入的 2200股 (00653) 卓悅控股和 500股 (01913) 普拉達,都是高位買的。

近年看到你的文章,買哂你所有既大作,非常認同你的分析,但都好後悔咁遲先睇到!

由於小弟下年計劃結婚所以有機會需要洗錢,想請教老師幾個問題:

  1. 我應否賣出哂當年高位買入果幾隻股票呢,如果賣應該幾時放哂佢地好?
  2. 想開始月供股票建立投資組合,以我現時財政狀況和市場情況,應該如何部署?
  3. 計劃在幾年後買樓,應否預留更多現金?
  4. 除港股外,應否買入美股、保險、海外樓盤等作投資用途?

謝謝老師!”

龔成老師分析:

我們決定持有一隻股票與否,最重要是股票的質素以及前景,買入價與現價不是關鍵位。

卓悅(0653),質素不太好,建議賣出。至於普拉達(1913),有質素,可守,但如果你之前在較貴的價位買入,就要耐心少少先有機會上翻去,同時要持續分析企業的發展情況,要企業業務配合先有機會翻上較高位。

記住,過往買入價已過去,最重要是「怎樣將之後的財富有最好的增值」,如果企業質素不好,應該盡早賣出,將資金轉投資一些有質素的企業,長遠會對你的財富有最好的增長效果。

另外要留意,短炒投機、玩衍生工具,都不易賺錢,同時有較高的風險,建議你不要再做。